Partner


Partner

Voor ErkensICT staat een werkbare stabiele omgeving, waarin pc systemen en processen een hulpmiddel zijn, centraal. Wij gebruiken daarom producten die aansluiten bij het gewenste gebruik en het benodigde beveiligingsniveau dat gewenst is. Het gebruiken van dure producten wil namelijk niet automatisch zeggen dat er aan deze wensen en eisen voldaan wordt.

Wij zoeken daarom een passende oplossing en schakelen hier ook de expertise en vakkundigheid van andere bedrijven/producten in, met ieder hun eigen specialisme in een bepaald vakgebied. Hierdoor komen wij tot een optimaal passende oplossing voor uw situatie.

Partners waarmee wij een samenwerkingsverband hebben zijn: