Advies
Een van de specialiteiten van Total mushroom service is teeltadvies voor composteerbedrijven en champignonkwekerijen. Een goede verhouding tussen kosten en opbrengsten is essentieel om een solide champignonkwekerij en/of composteerbedrijf te 'runnen'. Inzicht in alle facetten van uw bedrijf, naast het teeltproces zelf, is van groot belang om de bedrijfsvorming te optimaliseren en een rendabele business case te realiseren.


Total mushroom service geeft de klant op maat gesneden advies over het optimaliseren van het teeltproces/composteringsproces en begeleidt het traject desgewenst van a tot z. Daarnaast houdt dit in dat er ook na dit traject een vinger aan de pols gehouden wordt, montering en evaluatie van het adviestraject zorgt ook voor succes op lange termijn. Vul het contactformulier in en verzeker uzelf van het beste teeltadvies.